O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w czerwcu 2012 r. utworzyła ogólnouczelnianą jednostkę pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego, która zajmuje się organizacją i prowadzeniem, obok funkcjonujących już wcześniej na Uczelni studiów podyplomowych, także kursów dokształcających i szkoleń.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą sprawuje nadzór nad realizacją poszczególnych form kształcenia, nadzór merytoryczny sprawują: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych gwarantuje zarówno uznana kadra nauczycieli akademickich, jak i specjalistów spoza Uczelni - wybitnych praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym. Naszym dodatkowym atutem jest profesjonalna obsługa klientów, a także nowoczesna baza dydaktyczna.

Ofertę swoją kierujemy do wszystkich osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji lub doskonaleniem posiadanych umiejętności i kompetencji. Prowadzimy szkolenia otwarte skierowane do odbiorców indywidualnych, zainteresowanych daną problematyką. Organizujemy również szkolenia dostosowane do potrzeb i oczekiwań instytucji publicznych oraz innych podmiotów.

 

Zapraszamy do współpracy!

 "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka