Kurs na wychowawcę wypoczynku

 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne  do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku, zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia  i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; a także  nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku i podstawowych metod pracy z grupą kolonijną.

Kurs skierowany jest między innymi do studentów oraz innych osób, które chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci  i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

KURS TRWA 36 godzin

KURS ODBĘDZIE SIĘ DNIACH:

12,13,19,20 maja 2018 r

                 

OPŁATA ZA KURS wynosi 150 zł.

Kandydat na kurs musi:  mieć ukończone 18 lat,   posiadać co najmniej średnie wykształcenie,  wykazywać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy
  • dowód wniesienia opłaty za kurs,
  • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie,

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 104, bud. C (lub przesłać pocztą   z dopiskiem KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU).

 

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby kandydatów.

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl


UKOŃCZENIE KURSU DAJE SZANSĘ NA ATRAKCYJNĄ PRACĘ

NA FERIACH ZIMOWYCH ORAZ NA WAKACJACH  Cool

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń. W tym celu prosimy o wybranie odpowiedniej zakładki z menu.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka