Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń. W tym celu prosimy o wybranie odpowiedniej zakładki z menu.
Studia podyplomowe
REKRUTACJA na rok akademicki 2019/2020 trwa  do 30 września 2019 r.

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA DOLE STRONY                             

(na studia podyplomowe NIE obowiązuje rejestracja elektroniczna)

 

Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania w 90% kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach Projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Szczegółowe informacje: aktywizacja

Ponadto, dofinansowanie można otrzymać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.

 

Administracja i Zarządzanie 

Akademia Kompetencji Menedżerskich (NOWOŚĆ) 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Coaching we Wsparciu Psychologicznym

Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe

Doradztwo Zawodowe

Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

Gimnastyka Korekcyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO) (NOWOŚĆ) 

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

Kadry i Płace   

Logopedia 

Mediacje Sądowe i Pozasądowe

Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego

Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie 

Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży Transport-Spedycja-Logistyka 

Organizacja i Zarządzanie Oświatą 

Personal Branding i Etykieta Biznesu

Praca z Dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Terapią Pedagogiczną

Przygotowanie Pedagogiczne  

Rachunkowość Budżetowa (NOWOŚĆ)

Resocjalizacja z Socjoterapią (NOWOŚĆ)

Terapia Pedagogiczna z  Arteterapią

Windykacja w Praktyce (NOWOŚĆ)

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Zarządzanie Jakością w Organizacji 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie


Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia,

- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia,

- oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza   (jeśli pracodawca finansuje studia pracownikowi),

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- jedną aktualną fotografię,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł ,

płatne na konto  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Santander Bank Polska S.A. 

nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów

Komplet dokumentów należy złozyć w pok. 104, bud. C, od pn do pt w godz. od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

 


I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka