Studia podyplomowe

REKRUTACJA na rok akademicki 2021/2022 ma semestr zimowy trwa do 30 września 2021 r.

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA DOLE STRONY                             

(na studia podyplomowe NIE obowiązuje rejestracja elektroniczna)

 

Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych:

1. Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania w 90% kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach Projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Szczegółowe informacje: aktywizacja

2. Ponadto, dofinansowanie można otrzymać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.

3. Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania kursów dokształcających dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Administracja i Zarządzanie  

Akademia Kompetencji Menedżerskich 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

Coaching we Wsparciu Psychologicznym  

Cyberbezpieczeństwo 

Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe

Doradztwo Zawodowe

Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 

Executive Master of Business Administration 

Gimnastyka Korekcyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kadry i Płace 

Logopedia 

Mediacje Sądowe i Pozasądowe 

Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego 

Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie 

Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży Transport-Spedycja-Logistyka 

Organizacja i Zarządzanie Oświatą  

Personal Branding i Etykieta Biznesu

Prawo w Biznesie 

Prawo Zamówień Publicznych - NOWOŚĆ

Przygotowanie Pedagogiczne  

Rachunkowość Budżetowa 

Resocjalizacja z Socjoterapią 

Terapia Pedagogiczna z  Arteterapią

Windykacja w Praktyce 

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Zarządzanie Jakością w Organizacj

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie 


Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia;                        podanie o przyjęcie na studia EMBA

- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia,

- oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza   (jeśli pracodawca finansuje studia pracownikowi),

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- jedną aktualną fotografię,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł ,

płatne na konto  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Santander Bank Polska S.A. 

nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 104, bud. C, od pn do pt w godz. od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka