Studia podyplomowe

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

NIE OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.

Administracja i Zarządzanie 

Akademia Kompetencji Menedżerskich (NOWOŚĆ) 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Coaching we Wsparciu Psychologicznym

Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe

Doradztwo Zawodowe

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 

Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

Gimnastyka Korekcyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO) (NOWOŚĆ) 

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

Kadry i Płace   

Logopedia 

Mediacje Sądowe i Pozasądowe

Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego

Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie 

Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży Transport-Spedycja-Logistyka 

Oligofrenopedagogika 

Organizacja i Zarządzanie Oświatą 

Personal Branding i Etykieta Biznesu

Praca z Dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Terapią Pedagogiczną

Przygotowanie Pedagogiczne  

Rachunkowość Budżetowa (NOWOŚĆ)

Resocjalizacja z Socjoterapią (NOWOŚĆ)

Terapia Pedagogiczna z  Arteterapią

Windykacja w Praktyce (NOWOŚĆ)

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Zarządzanie Jakością w Organizacji 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie

 


Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia,

- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia,

- oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza   (jeśli pracodawca finansuje studia pracownikowi),

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- jedną aktualną fotografię,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł ,

płatne na konto  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Santander Bank Polska S.A. 

nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553

z dopiskiem: Studia Podyplomowe (wpisac nazwę studiów)

 

 Komplet dokumentów należy złozyć w pok. 104, bud. C, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka