HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Administracja i zarządzanie -   Terminy zjazdów II semestr

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - II semestr

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - Terminy zjazdów II semestr

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  -
I semestr UWAGA zmiana

Kadry i Płace -  Terminy zjazdów II semestr

Logopedia - III semestr, zmiana od 14 stycznia 2018 r., Terminy zjazdów IV sem

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży Transport-Spedycja-Logistyka -
I semestr

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej firmie - Terminy zjazdów II semestr ZMIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka