HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Administracja i Zarządzanie -

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy -

Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe - Harmonogram I semestr dostępny na platformie G-suite

Executive Master of Business Administration - Harmonogram I semestr dostępny na platformie G-suite

Coaching we Wsparciu Psychologicznym - Harmonogram II semestr

Kadry i Płace - Harmonogram II semestr

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie - Harmonogram II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka