HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Administracja i Zarządzanie - I semestr II semestr

Akademia Kompetencji Menedżerskich - II semestr zmiana

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  - I GRUPA  I semestr

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - II GRUPA I semestr

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - cd. III semestr 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO) - II semestr

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - I semestr

Kadry i Płace - I semestr zmieniony, II semestr

Logopedia - I semestr,  II semestr

Zarządznie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie - II semestr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka