Kurs przygotowujący do matury z matematyki

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego z matematyki.

Kurs adresowany są do osób zainteresowanych uzupełnieniem i powtórzeniem wiadomości z zakresu programu szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowaniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Program kursu jest  zgodny  z wymogami opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs obejmuje: 30 godz.dydaktycznych

Czas trwania: od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r.

Zajęcia: w czwartki od godz. 18.30 - 20.00, sala 224 w bud. C

Pierwsze zajęcia: 3,10,17 i 24 stycznia 2019 r. (terminy kolejnych zostaną podane po rozpoczęciu kursu)

Opłata: 250 zł/os.  

Wymagane dokumenty:  KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS

Wypełniony formularz można zeskanować i przesłać na adres:  kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl lub dostarczyć osobiście: pok. 104 w bud. C, ul. Sejmowa 5A.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.12.2018 r.

Program kursu 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia [l. godz.]

1.

Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe

1

2.

Działania w zbiorach liczbowych

1

3.

Wyrażenia algebraiczne

1

4.

Geometria płaska – pojęcia wstępne

1

5.

Geometria płaska – trójkąty

1

6.

Trygonometria kąta wypukłego

1

7.

Geometria płaska – pole koła, pole trójkąta

1

8.

Funkcja i jej własności

1

9.

Przekształcanie wykresów funkcji

1

10.

Funkcja liniowa

1

11.

Funkcja kwadratowa

2

12.

Geometria płaska – czworokąty

2

13.

Geometria płaska – pole czworokąta

2

14.

Wielomiany

2

15.

Ułamki algebraiczne. Równania wymierne.

2

16.

Ciągi

2

17.

Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza

2

18.

Elementy geometrii analitycznej

2

19.

Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

2

20.

Elementy statystyki opisowej

1

21.

Geometria przestrzenna

1

 

 Razem

30

 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka