Kurs przygotowujący do matury z matematyki - poziom podstawowy lub rozszerzony

Celem kursów jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności od potrzeb kandydata).

Kursy adresowane są do osób zainteresowanych uzupełnieniem i powtórzeniem wiadomości z zakresu programu szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowaniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Programy kursów są zgodne  z wymogami opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Czas trwania jednego kursu (liczba godzin dydaktycznych): 50 godz.

Termin: od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.

Kolejne zajęcia: 15 i 22 luty godz. 16.30; 1 i 15 marca godz.17.00; 12 i 26 kwietnia godz. 17.00 - sala 224      bud.C

Opłata: 200 zł/os.  za jeden kurs

Wymagane dokumenty:  formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz mozna przesłać na adres:  kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl

Program kursu :

L.p.

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia [l. godz.]

1.

Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe

2

2.

Działania w zbiorach liczbowych

2

3.

Wyrażenia algebraiczne

2

4.

Geometria płaska – pojęcia wstępne

2

5.

Geometria płaska – trójkąty

2

6.

Trygonometria kąta wypukłego

2

7.

Geometria płaska – pole koła, pole trójkąta

2

8.

Funkcja i jej własności

2

9.

Przekształcanie wykresów funkcji

2

10.

Funkcja liniowa

2

11.

Funkcja kwadratowa

2

12.

Geometria płaska – czworokąty

3

13.

Geometria płaska – pole czworokąta

3

14.

Wielomiany

3

15.

Ułamki algebraiczne. Równania wymierne.

3

16.

Ciągi

3

17.

Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza

3

18.

Elementy geometrii analitycznej

3

19.

Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

3

20.

Elementy statystyki opisowej

2

21.

Geometria przestrzenna

2

 

 Razem

50

 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka